"If there is a goal, the way will be found"
Andrzej Sapkowski

One of the main problems of the logistics and storage field is the packaging management.
The challenge is:
- raising expenditures on packaging
- learning the culture of working with new packaging
- packaging maintenance costs - storage, service and maintenance (human resource involvement, IT system)
- problems with the control of packaging rotation and its efficiency
- rapid response to increased demand in the high season
- low durability of packaging
- high (per-balance) costs of disposable packaging

  1. Packaging management - issues.Companies have difficulties to determine the full amount of packaging needed in production, storage, transportation, in customer’s plant and at the peak of the season. It often happens that the secondary packaging is lost, destroyed and the recipient holds it too long or returns wrong/damaged packaging. The functional limitations of packaging are: the lack of stacking and folding possibility and economics of internal and external transport. The cost of rotating of the packaging fleet is often unrated.

...czytaj dalej Modern logistics solutions by Elkom Trade S.A.

 

„Jeśli cel przyświeca, sposób musi się znaleźć”

Andrzej Sapkowski

Jednym z głównych problemów dotyczącym obszaru logistyki i magazynowania jest zarządzanie flotą opakowań wtórnych (second packaging).

Wyzwaniem są następujące kwestie:

- pozyskanie środków na inwestycje w opakowania

- nauka kultury pracy z nowymi opakowaniami

- koszty utrzymania floty opakowań – składowanie, serwis i obsługa (tj. zaangażowanie zasobów
ludzkich, system informatyczny)

- problemy z kontrolą i sprawnym zarządzaniem rotacją nośników/opakowań

- szybkie reagowanie na zwiększone zapotrzebowanie rynku w sezonie

- niska trwałość i wytrzymałość opakowań

- wysokie per saldo koszty opakowań jednorazowych

  1. Zarządzanie opakowaniami – problemy.

 

Trudność sprawia przedsiębiorstwom dokładne określenie pełnego zapotrzebowania na ilość potrzebnych opakowań w obszarze produkcji, magazynu, nośników w transporcie, u klienta, zapewnienie bufora bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie potrzeb w szczycie sezonu. Często zdarza się, że opakowania wtórne ulegają zagubieniu, zniszczeniu, a odbiorcy przetrzymują nośnik bądź zwracają niewłaściwe lub uszkodzone opakowanie. Nierzadko ograniczeniem funkcjonalnym opakowania jest brak możliwości składania, sztaplowania oraz ekonomicznego transportu wewnętrznego
i zewnętrznego. Nieoszacowane pozostają często koszty rotacji floty opakowań. ...czytaj dalej Nowoczesne rozwiązania logistyczne Elkom Trade S.A.