Nowoczesne rozwiązania logistyczne Elkom Trade S.A.

 

„Jeśli cel przyświeca, sposób musi się znaleźć”

Andrzej Sapkowski

Jednym z głównych problemów dotyczącym obszaru logistyki i magazynowania jest zarządzanie flotą opakowań wtórnych (second packaging).

Wyzwaniem są następujące kwestie:

- pozyskanie środków na inwestycje w opakowania

- nauka kultury pracy z nowymi opakowaniami

- koszty utrzymania floty opakowań – składowanie, serwis i obsługa (tj. zaangażowanie zasobów
ludzkich, system informatyczny)

- problemy z kontrolą i sprawnym zarządzaniem rotacją nośników/opakowań

- szybkie reagowanie na zwiększone zapotrzebowanie rynku w sezonie

- niska trwałość i wytrzymałość opakowań

- wysokie per saldo koszty opakowań jednorazowych

  1. Zarządzanie opakowaniami – problemy.

 

Trudność sprawia przedsiębiorstwom dokładne określenie pełnego zapotrzebowania na ilość potrzebnych opakowań w obszarze produkcji, magazynu, nośników w transporcie, u klienta, zapewnienie bufora bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie potrzeb w szczycie sezonu. Często zdarza się, że opakowania wtórne ulegają zagubieniu, zniszczeniu, a odbiorcy przetrzymują nośnik bądź zwracają niewłaściwe lub uszkodzone opakowanie. Nierzadko ograniczeniem funkcjonalnym opakowania jest brak możliwości składania, sztaplowania oraz ekonomicznego transportu wewnętrznego
i zewnętrznego. Nieoszacowane pozostają często koszty rotacji floty opakowań.

  1. Problemy z efektywnym wykorzystaniem opakowań.

Elkom Trade proponuje sprawdzone rozwiązania logistyczne zmierzając zarówno w kierunku indywidualizacji opakowań, jak i ich uniwersalizacji. Przykładem rozwiązania indywidualnego jest pojemnik na butelki, którego konstrukcja i wymiary dostosowywane są do konkretnych potrzeb klienta.

  1. Pojemniki na butelki mają możliwość sztaplowania 2/1, są wyposażone w szyber ułatwiający rozładunek oraz prowadnice umożliwiające transport wózkami widłowymi. Wewnątrz znajdują się pasy podtrzymujące kolejne warstwy produktu, co zabezpiecza wsad przed uszkodzeniem pod wpływem własnego ciężaru.

 

Pojemnik siatkowy Standard jest rozwiązaniem uniwersalnym. Wymiary tego kontenera w podstawie to 1200 x 1000 mm, co odpowiada palecie przemysłowej. Pojemnik stanowi alternatywę dla regałów wysokiego składowania, gdyż jego przemyślana, mocna konstrukcja umożliwia postawienie do 6 pojemników w stosie (5/1) eliminując w wielu wypadkach konieczność wyposażanie hali w zabudowę regałową.

Warto podkreślić, że pojemnik Standard jest również kompatybilny z regałami wysokiego składowania i stanowi dodatkowe zabezpieczenie przechowywanego na nich towaru.

  1. Pojemnik standard z płytą.

  1. Pojemnik Standard jako alternatywa dla regałów wysokiego składowania.

 

  1. Magazynowanie towarów w pojemnikach Elkom Trade na regałach wysokiego składowania.

 

 

  1. Składowanie złożonych pojemników Standard.

  

  1. Pojemnik Standard vs oktabina.

 

Standardowej palecie EURO (1200 x 800 mm) odpowiadają inne rozwiązania Elkom Trade. Przykładem jest pojemnik na drobne detale plastikowe (np. nakrętki). Pojemnik wyposażony jest w drzwiczki,
a specjalna konstrukcja dna umożliwia swobodne opróżnianie pojemnika na linii produkcyjnej.

  1. Funkcjonowanie pojemników na nakrętki na linii produkcyjnej.

Z uwagi na swoje wieloletnie doświadczenie w projektowaniu optymalnych rozwiązań logistycznych Elkom Trade proponuje klientom outsourcing procesu logistycznego jako rozwiązanie problemu  zarządzania opakowaniami wtórnymi. Proces ten obejmuje szereg aspektów: od etapu projektowania optymalnego nośnika poprzez produkcję, obieg opakowania pomiędzy odbiorcą bezpośrednim a jego klientami, następnie serwis naprawczy i utylizację nośnika.

10 . Zarządzanie nośnikami.

Struktury Elkom Trade są przygotowane na świadczenie usług doradczych w obszarze logistyki począwszy od kwestii optymalizacji, poprzez zaprojektowanie nośnika pod potrzeby procesowe, szkolenie pracowników, identyfikację informatyczną opakowania oraz opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania. Coraz częściej stosowanym rozwiązaniem jest wynajem nośników logistycznych oraz pooling. Największą zaletą tych usług jest uniknięcie nakładów finansowych na zakup floty pojemników oraz możliwość szybkiej reakcji na zwiększone zapotrzebowanie na opakowania wtórne w szczycie sezonu.

 

  1. Pooling pojemników magazynowych.

www.elkomtrade.eu

www.elkomshop.pl