Badania i rozwój.

Znaleźć optymalne rozwiązanie

Logistyka magazynowania i produkcji butelek z tworzyw sztucznych

 Jak zoptymalizować procesy logistyczne związane z produkcją i magazynowaniem butelek z tworzyw sztucznych i procesem ich napełniania? Jak uniknąć strat powstałych w wyniku uszkodzeń opakowań? Jak maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń w magazynie? Jak skrócić czas obsługi nośnika? Dedykowane rozwiązania optymalizujące wymienione procesy oferuje ELKOM TRADE. Firma posiada ponad czterdziestopięcioletnie doświadczenie w branży metalowej, stale poszukuje nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych oraz kompleksowo zarządza systemami logistycznymi od opracowania koncepcji optymalnego nośnika poprzez produkcję, dostawę i serwis.

 

Zastanówmy się przez chwilę, z jakimi problemami borykają się producenci butelek z tworzyw sztucznych? Jedną z głównych kwestii są uszkodzenia delikatnego opakowania powstałe głównie w wyniku nacisku wywieranego przez kolejne warstwy produktu ( np. wgniecenia).  Powoduje to straty związane nie tylko bezpośrednio z kosztem uszkodzonej butelki, ale także często z przestojem linii napełniającej. Kolejnymi problemami są: brak kompatybilności systemów do przechowywania butelek z linią produkcyjną czy konieczność korzystania z osobnych rozwiązań na butelki puste i wypełnione produktem. Problemem bywa również to, że te opcje nie są zautomatyzowane (otwieranie, zamykanie, opróżnianie), co powoduje wzrost kosztów pracy (np. konieczność ręcznej obsługi zbiorczych opakowań kartonowych, czy stelaży z workami big bag). Wady konkurencyjnych opakowań z kartonu, a głownie: ich nietrwałość, niewykorzystanie całej przestrzeni w pudełku, nieefektywne możliwości składowania (na regałach magazynowych), to dopiero początek. W jaki sposób zapobiec stratom? Odpowiedź jest prosta: inwestując w odpowiednie rozwiązania „na miarę” firmy ELKOM TRADE, zaprojektowane pod konkretny typ butelki i określony proces produkcyjny.

Wytrzymałość i bezpieczeństwo

Logistyka wewnętrzna w zakładach produkujących butelki z tworzyw sztucznych wymaga przemyślanych rozwiązań: przede wszystkim zapewniających maksymalną ochronę składowanego produktu. Kontenery spełniające wymagania każdego procesu można znaleźć w ofercie ELKOM TRADE. Konstrukcje dedykowane do składowania butelek plastikowych wykonane są z profili stalowych i mocnej plandeki PCV. Wewnątrz znajdują się regulowane pasy podtrzymujące kolejne warstwy produktu, co zabezpiecza wsad przed uszkodzeniem spowodowanym jego własnym ciężarem. Pojemniki wyposażone są także w prowadnice dla wózków widłowych oraz zderzaki chroniące plandekę przed uszkodzeniem o sąsiadujące kontenery. Trwałość i ochronę przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych (na wiele lat) zapewnia solidna powłoka cynkowa.

Optymalizacja powierzchni magazynowej

 Kontenery na butelki firmy ELKOM TRADE w zależności od ich typu można piętrować do 3 w górę. Nie trzeba wyposażać magazynu w regały wysokiego składowania. Same kontenery stanowią dla nich znakomitą alternatywę. To systemy mobilne, gwarantujące swobodę aranżacji przestrzeni magazynowej – np. magazyn w szczycie sezonu można stworzyć na dowolnej dostępnej przestrzeni oraz swobodnie przemieszczać kontenery przy użyciu wózków widłowych.

 

„Cięcie” kosztów

 O przewadze trwałych opakowań wielokrotnego użytku nad kartonami napisano już wiele. Celem ELKOM TRADE jest opracowanie systemów logistycznych, które per saldo pozwalają zminimalizować koszty związane z zakupem nośnika zbiorczego, nakładem pracy ludzkiej potrzebnym do jego obsługi (szczególnie wobec problemów związanych z pozyskaniem pracowników i wzrastającymi kosztami pracy), oszczędnością przestrzeni magazynowej poprzez możliwość piętrowania, efektywnym transportem wewnętrznym i sprawnością aplikacji butelek na linii napełniającej i kompatybilnością z urządzeniami pomocniczymi (np. krzesłem wibracyjnym).

 Opcja dla każdego

Oczywistym jest, że tego rodzaju dedykowane rozwiązania muszą charakteryzować się zróżnicowanymi parametrami. Najmniejszy kontener ma pojemność 1,76 metra sześciennego, natomiast największy 12,4 metra sześciennego. W ofercie jest również wiele pojemników o pojemności dwóch, trzech, czterech, pięciu czy niespełna dziewięciu metrów sześciennych. Różnice występują również w wymiarach, nośności i wadze konstrukcji. Dzięki takiemu wyborowi, możliwe jest dopasowanie pojemnika do określonego typu butelki, sposobu jej aplikacji na linii produkcyjnej i dostępnej przestrzeni magazynowej. Specjaliści ELKOM TRADE chętnie podejmują wyzwania związane z modyfikacją, a często projektowaniem i konstruowaniem rozwiązania pod konkretne, nierzadko specyficzne potrzeby.

Warianty i możliwości

Dopasowanie kontenera wymagań każdego producenta i każdej butelki nie jest proste. Dlatego też ELKOM TRADE wyposaża swoje systemy logistyczne w szereg opcjonalnych elementów, które dodatnio wpływają na efektywność procesów. Do potrzeb indywidualnego klienta można więc przystosować wymiary danego kontenera, a także ilość i rozmieszczenie pasów podtrzymujących. Wśród dostępnych opcji znajdują się także: ocynk galwaniczny, ogniowy czy też malowanie według palety RAL. Do potrzeb klienta można również dopasować kolor i grubość plandeki PCV oraz ilość i rozmiar okien z przeźroczystego tworzywa pozwalających na bieżąco kontrolować ilość i stan produktu w pojemniku. Bardzo funkcjonalnym elementem jest także żaluzja zamykająca. Dzięki temu końcowy projekt kontenera można uznać za indywidualny, a w efekcie, spełniający najważniejsze wymagania zamawiającego. Opracowywany jest również kontener z opcją składania, która pozwoli na znaczną oszczędność miejsca na magazynie (np. poza sezonem).

Procesy logistyczne opanowane

Proces przechowywania butelek z tworzyw sztucznych, zarówno przed jak i po napełnieniu, w wielu firmach staje się wyzwaniem. Znalezienie „szytego na miarę” sposobu składowania i magazynowania butelek z tworzyw sztucznych gwarantującego optymalizacje procesów zdaje się być koniecznością. Systemom  ELKOM TRADE przeznaczonym do składowania butelek plastikowych zaufały już m. in. takie koncerny jak: L’Oreal, Henkel czy Alpla.

 

 

 

 

 

OPTYMALIZACJA PROCESU ZARZĄDZANIA FLOTĄ OPAKOWAŃ ROTUJĄCYCH

 

 1. PRZESŁANKI DO PODJĘCIA PROJEKTU.

Elkom Trade S.A. to dostawca rozwiązań logistycznych optymalizujących proces zarządzania procesami, a w szczególności kwestią składowania, magazynowania i obiegu towaru przy zastosowaniu opakowań rotujących. Staramy się zawsze wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klienta, wsłuchiwać się w jego potrzeby i proponować optymalne koncepcje.

Zarządzanie flotą secondary packaging niesie ze sobą szereg problematycznych zagadnień związanych z finansowaniem, obsługą oraz ekonomiką, a w szczególności:

 1. Problemy ekonomiki i zarządzania flotą opakowań:

a) pozyskanie środków na inwestycję w opakowania

„Drugie opakowanie” to w przypadku systemów oferowanych przez Elkom Trade produkt trwały, „długowieczny” i wykonany z najlepszych materiałów. Jego immanentną cechą jest jednakże kosztochłonność na etapie zakupu floty. Koszty jej finansowania ulegają jednak optymalizacji w wyniku blisko 10-letniego użytkowaniu opakowań rotujących.

b) konieczność nauki kultury pracy z nowych opakowaniem w tym koszty szkoleń

Każde nowe rozwiązanie niesie ze sobą wyzwanie związane z poznaniem specyfiki pracy z nim. Nie od razu pozytywne efekty są zauważalne. Oprócz zaangażowania finansowego trzeba liczyć się z czasochłonnym procesem nauki sposobu pracy z „secondary packaging”.

c) koszty utrzymania – składowania, serwisu i obsługi (zaangażowanie zasobów ludzkich, system informatyczny)

Aby wielorazowe opakowanie wtórne służyło przez jak najdłuższy okres, należy stale dbać o jego stan: składować w przystosowanym do tego celu miejscu, serwisować (usuwać zabrudzenia, naprawiać, niwelować ubytki powłoki ochronnej) oraz odpowiednio się z nim obchodzić unikając generowania uszkodzeń wynikających z niewłaściwej obsługi.

d) kontrola i sprawne zarządzanie rotacją nośników

To niezbędny element pozwalający opanować proces. Wymaga on dużego zaangażowania zasobów przedsiębiorstwa: kapitału, pracy i technologii.

e) szybkie reagowanie na zwiększone zapotrzebowanie rynku w sezonie

Piki sezonowe są zawsze problematyczne dla organizacji. Fluktuacje te oraz zmienny ich poziom uniemożliwiają, bądź czynią bardzo trudnym oszacowanie poziomu zapotrzebowania na nośniki logistyczne. Trudności te bezpośrednio przekładają się na zdolność zaspokajania przez przedsiębiorstwo potrzeb odbiorców.

f) niska trwałość i wytrzymałość niektórych typów opakowań

Prostym przykładem jest opakowanie kartonowe typu oktabina vs. metalowy pojemnik siatkowy. Trwałość kontenerów z drutu pozostawia w tyle produkty z kartonu. Oktabiny ulegają zniszczeniu znacznie szybciej niż pojemniki statkowe.

g) wysokie per saldo koszty opakowań jednorazowych/kartonowych

Chociaż jednorazowy koszt zakupu opakowań kartonowych jest znacznie niższy niż zakup floty pojemników siatkowych, to jednak w długim okresie kapitał zaangażowany na zakup trwałych nośników jest inwestycją w środki trwałe, zaś zakup opakowań kartonowych jest wydatkiem. Sumując koszty przez okres 10 lat, czyli okres użytkowania pojemnika siatkowego, kalkulacja jest korzystniejsza dla opakowania wielorazowego użytku.

 1. Efektywne wykorzystanie floty nośników.

Prowadząc badania potrzeb klienta Elkom Trade S.A. obserwuje zjawisko nieefektywnego wykorzystania dostępnych nośników. Związane jest to z poniższymi czynnikami:

a) problemem z ilościowym określeniem pełnego zapotrzebowania na opakowania (magazyn, produkcja, w transporcie, u klienta, bufor bezpieczeństwa, piki sezonowe)

b) zgubieniem lub brakiem informacji o lokalizacji opakowania, zniszczeniem, nieterminowym zwrotem opakowania (przetrzymanie przez klienta)

c) zwrotem niewłaściwego lub uszkodzonego nośnika

d) ograniczoną funkcjonalnością opakowania (brak możliwości składania, sztaplowania, ekonomicznego transportu wewnętrznego i zewnętrznego)

e) nierozpoznanymi kosztami rotacji opakowań (nieokreślone, zmienne, wysokie)

 

 1. Serwis jako istotny element procesu zarządzania nośnikami.

Metalowe opakowania rotujące odznaczają się długowiecznością. Blisko 10 letni średni okres użytkowania pojemników, składowanie w trudnych warunkach atmosferycznych, nieumiejętna obsługa oraz uszkodzenia mechaniczne powodują, że konieczna staje się ich naprawa, renowacja oraz mycie. Od długiego już czasu odbiorcy systemów logistycznych Elkom Trade S.A zwracają uwagę na aspekt utrzymania pojemników w stanie umożliwiającym dalsze korzystanie z nich. Nie bez znaczenia jest fakt, że zakup floty jest sporą inwestycją dla firmy. Dbałość o kosztowne wyposażenie (często też pojemniki to środki trwałe) staje się palącym problemem. Wizja kolejnej dużej inwestycji we flotę z racji zużycia starej stanowi wystarczający motywator do zastanowienia się nad opcją serwisu. Przy założeniu prawidłowego użytkowania pojemników potrzeba ich serwisowania pojawia się maksymalnie po ok. 8 latach. Dotyczy ona zazwyczaj wymiany zużytych plastikowych płyt kanalikowych, które funkcjonują jako wypełnienie pojemnika. Znacznym problemem staje się czystość nośnika. Pojawiają się naturalne zabrudzenia (kurz, błoto), w kontenerach siatkowych dają się zauważyć również resztki produktów z uszkodzonych opakowań pierwotnych (substancje organiczne). W wyniku składowania i magazynowania w niesprzyjających warunkach atmosferycznych pojawia się korozja i ubytki powłoki ochronnej.

 

Remedium na powyższe problemy jest oferta serwisowa Elkom Trade S.A. obejmująca następujące usługi:

- wymiana płyt wypełniających typu PP

- naprawa uszkodzeń mechanicznych konstrukcji – prostowanie ścian, spawanie elementów konstrukcyjnych

- renowacja powłoki galwanicznej (ponowne cynkowanie galwaniczne)

- mycie pojemników przy użyciu automatycznej linii myjącej

Automatyczna myjnia pojemników to nowatorskie urządzenie będące wynikiem ponad dwuletniej pracy nad projektem. Urządzenie bardzo dokładnie usuwa zabrudzenia z powierzchni pojemnika.  Myjnie projektu konkurencyjnych firm nie są tak precyzyjne w usuwaniu zabrudzeń i działają na zasadzie płuczki. Wysoka jakość oferowanej przez Elkom Trade usługi  wynika z nowoczesnej technologii procesu mycia pojemników. Technologia ta obejmuje nie tylko prowadzenie procesu przy użyciu urządzeń zawierających innowacyjne rozwiązania w zakresie rozprowadzania cieczy, ale również oparta jest na odpowiednio zmodyfikowanych, ekologicznych środkach myjących.

 

 1. Radiowa identyfikacja nośnika jako element kontroli przepływu nośników.

Rozwiązania logistyczne oferowane przez Elkom Trade S.A. mogą być wyposażone w system RFID. Identyfikacja radiowa pozwala na uniknięcie problemów z efektywnym wykorzystaniem opakowań (pkt. I.  ppkt. 2). Elkom Trade jest gotowy współpracować klientami przy wdrożeniu tego rozwiązania.

 

   II. CELE PROJEKTU.

Elkom Trade S.A. jako ekspert w dziedzinie opracowywania optymalnych rozwiązań logistycznych koncentruje się na wdrożeniu kompleksowego zarządzania opakowaniami wtórnymi w magazynie klienta.

Do celów pośrednich tego działania możemy zaliczyć:

 1. Opracowanie optymalnego nośnika logistycznego odpowiadającego potrzebom klienta.
 2. Optymalizacja kosztów (zakupu floty i jej obsługi).
 3. Usprawnienie obiegu opakowań wtórnych pomiędzy klientem a integratorami łańcucha dostaw.
 4. Optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej oraz załadowczej.
 5. Wdrożenie usług serwisowych w celu przedłużenia żywotności zakupionej przez klienta floty.

   III. ZAKRES PRAC/ ETAPY PROJEKTU.

Proces zarządzania opakowaniami wtórnymi składa się z poniższych etapów:

 1. Opracowanie koncepcji optymalnego nośnika i jego testowanie.
 2. Produkcja.
 3. Dostawa do odbiorcy bezpośredniego (klienta A) i/lub dostawa do klienta B – odbiorcy klienta A.
 4. Serwis.
 5. Utylizacja nośnika.

   IV. METODYKA.

W Elkom Trade wypracowaliśmy system zarządzania projektami oparty na międzynarodowych standardach. Jest to tradycyjne kaskadowe zrządzanie projektem poprzez:

- nacisk na precyzyjne ustalenie celów

- kontrolę i przewidywanie działania (kroki projektowe/kamienie milowe)

- jasną, dostępną i aktualną dokumentację

 

Opisywany projekt definiuje i zamyka cały wachlarz aktywności, jakie podejmuje Elkom Trade S.A.. W związku z tym podzielony on został na kilka rozłożonych w czasie mniejszych projektów. Elkom Trade S.A od 2016 r. realizuje proces dla  międzynarodowych firm: dwóch producentów preform PET oraz jednego producenta zamknięć plastikowych.

Obecnie współpraca z ww. firmami obejmuje:

a) badanie potrzeb klienta i opracowanie koncepcji optymalnego nośnika

b) produkcję

c) dostawę do klienta

d) serwis – naprawę elementów konstrukcyjnych poprzez prostowanie i spawanie, regenerację powłoki galwanicznej oraz mycie na myjni automatycznej.

W Elkom Trade pracujemy na bazie kart projektów. Prace nadzorowane są przez wyznaczonego  Project Managera. Pozwala to na precyzyjne zdefiniowanie celów, określenie kroków milowych, dokładną kalkulację kosztów przedsięwzięcia oraz stałą kontrolę realizacji projektu.

   V. PRZEWIDYWANE EFEKTY.

Poniżej przedstawiamy case study porównujące koszt zarządzania opakowaniem bezzwrotnym (oktabina) vs. koszt zarządzania opakowaniem rotującym.

Przewagi kosztowe pojemników siatkowych w przeliczeniu na sztukę vs. opakowania jednorazowe/kartonowe ujęte są w poniższej tabeli:

 

KOSZTY/OPAKOWANIA OKTABINA POJEMINIK SIATKOWY
Koszt rotacji* 10,00 zł 2,80 zł
Koszt przygotowania nośnika do użycia** 0,24 zł 0,11 zł
Mycie, naprawa 0 10,30 zł
Koszt transportu*** 48,46 zł 31,15 zł
Wykorzystanie miejsca magazynowego/ 1m2**** 4,17 zł 2,50 zł
RAZEM KOSZT ZARZĄDZANIA 62,87 zł 46,86 zł

 

*przyjęto 5 rotacji dla oktabiny i 150 rotacji dla pojemnika siatkowego. Koszt rotacji oktabiny został obliczony poprzez podzielenie średniego kosztu zakupu oktabiny (50 zł) przez 5 rotacji. Koszt rotacji pojemnika siatkowego obliczony został poprzez podzielenie średniego kosztu zakupu pojemnika w kwocie 420,00 zł przez 150 rotacji.

**przyjęto 0,5 minuty czasu pracy pracownika na rozłożenie pojemnika siatkowego i dwukrotnie większy czas na przygotowanie oktabiny do użycia. Kalkulacja oparta o pensję minimalną brutto z kosztami pracodawcy.

***do kalkulacji przyjęto promień odległości do 300 km. Przybliżony koszt transportu na tę odległość w wysokości 1260,00 zł dla 52 wypełnionych produktem oktabin lub pojemników siatkowych do odbiorcy wynosi 24,23 zł/ szt. w jedną stronę. Powrotny transport oktabin wynosi również 24,23 zł/ szt., gdyż użytych kartonów nie składa się do transportu. Transport powrotny pojemników siatkowych zabiera 182 złożone nośniki, co obniża koszty transportu powrotnego do kwoty 6,92 zł./szt.

****koszt użytkowania 1m2 magazynu średnio 12,50 zł dzielony jest na 3 w przypadku oktabin przy piętrowaniu 2/1, natomiast w przypadku pojemników siatkowych dzielony jest na 5 przy sztaplowaniu 4/1.

 

Nasi partnerzy biznesowi wyraźnie odczuli korzyści finansowe związane z rozszerzeniem działalności Elkom Trade o usługi doradcze oraz serwis. Pozwoliło to na oszczędności związane z:

- wykorzystaniem dostępnej powierzchni magazynowej wskutek zaprojektowania funkcjonalnego nośnika

- usprawnieniem obsługi opakowań rotacyjnych

- mniejszymi kosztami zakupu opakowań w związku z przejściem na trwałe secondary packaging

- uruchomieniem kompleksowych usług serwisowych pozwalających regenerować posiadana flotę przy zminimalizowanej potrzebie uzupełniania ilości

Docelowo proces zarządzania nośnikami doprowadzić ma do przejęcia przez Elkom Trade S.A. zarządzania opakowaniami rotującymi poprzez pełny outsourcing procesu logistycznego.

Poniżej przykładowy schemat funkcjonowania takiego procesu:

Kolejna fazą projektu będzie wyposażanie systemów logistycznych Elkom trade S.A w etykiety RFID, które wespół z urządzeniami komplementarnymi usprawnią obieg i kontrolę przepływu towarów w nośnikach pomiędzy uczestnikami łańcucha dostaw oraz umożliwią optymalne gospodarowanie zapasami.

Przy tak dopracowanym systemie nasi partnerzy mogą rozważać odchodzenie od samodzielnego zarządzania procesem logistycznym, co spowoduje dalsze obniżanie kosztów funkcjonowania poprzez:

- oszczędność powierzchni magazynowej

- znacznie mniejsze koszty zatrudnienia

- zoptymalizowane koszty zarządzania procesem

 

Biblioteka mediów