Znaleźć optymalne rozwiązanie

Logistyka magazynowania i produkcji butelek z tworzyw sztucznych

 Jak zoptymalizować procesy logistyczne związane z produkcją i magazynowaniem butelek z tworzyw sztucznych i procesem ich napełniania? Jak uniknąć strat powstałych w wyniku uszkodzeń opakowań? Jak maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń w magazynie? Jak skrócić czas obsługi nośnika? Dedykowane rozwiązania optymalizujące wymienione procesy oferuje ELKOM TRADE. Firma posiada ponad czterdziestopięcioletnie doświadczenie w branży metalowej, stale poszukuje nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych oraz kompleksowo zarządza systemami logistycznymi od opracowania koncepcji optymalnego nośnika poprzez produkcję, dostawę i serwis.

 

Zastanówmy się przez chwilę, z jakimi problemami borykają się producenci butelek z tworzyw sztucznych? Jedną z głównych kwestii są uszkodzenia delikatnego opakowania powstałe głównie w wyniku nacisku wywieranego przez kolejne warstwy produktu ( np. wgniecenia).  Powoduje to straty związane nie tylko bezpośrednio z kosztem uszkodzonej butelki, ale także często z przestojem linii napełniającej. Kolejnymi problemami są: brak kompatybilności systemów do przechowywania butelek z linią produkcyjną czy konieczność korzystania z osobnych rozwiązań na butelki puste i wypełnione produktem. Problemem bywa również to, że te opcje nie są zautomatyzowane (otwieranie, zamykanie, opróżnianie), co powoduje wzrost kosztów pracy (np. konieczność ręcznej obsługi zbiorczych opakowań kartonowych, czy stelaży z workami big bag). Wady konkurencyjnych opakowań z kartonu, a głownie: ich nietrwałość, niewykorzystanie całej przestrzeni w pudełku, nieefektywne możliwości składowania (na regałach magazynowych), to dopiero początek. W jaki sposób zapobiec stratom? Odpowiedź jest prosta: inwestując w odpowiednie rozwiązania „na miarę” firmy ELKOM TRADE, zaprojektowane pod konkretny typ butelki i określony proces produkcyjny.

Wytrzymałość i bezpieczeństwo

Logistyka wewnętrzna w zakładach produkujących butelki z tworzyw sztucznych wymaga przemyślanych rozwiązań: przede wszystkim zapewniających maksymalną ochronę składowanego produktu. Kontenery spełniające wymagania każdego procesu można znaleźć w ofercie ELKOM TRADE. Konstrukcje dedykowane do składowania butelek plastikowych wykonane są z profili stalowych i mocnej plandeki PCV. Wewnątrz znajdują się regulowane pasy podtrzymujące kolejne warstwy produktu, co zabezpiecza wsad przed uszkodzeniem spowodowanym jego własnym ciężarem. Pojemniki wyposażone są także w prowadnice dla wózków widłowych oraz zderzaki chroniące plandekę przed uszkodzeniem o sąsiadujące kontenery. Trwałość i ochronę przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych (na wiele lat) zapewnia solidna powłoka cynkowa.

Optymalizacja powierzchni magazynowej

 Kontenery na butelki firmy ELKOM TRADE w zależności od ich typu można piętrować do 3 w górę. Nie trzeba wyposażać magazynu w regały wysokiego składowania. Same kontenery stanowią dla nich znakomitą alternatywę. To systemy mobilne, gwarantujące swobodę aranżacji przestrzeni magazynowej – np. magazyn w szczycie sezonu można stworzyć na dowolnej dostępnej przestrzeni oraz swobodnie przemieszczać kontenery przy użyciu wózków widłowych.

 

„Cięcie” kosztów

 O przewadze trwałych opakowań wielokrotnego użytku nad kartonami napisano już wiele. Celem ELKOM TRADE jest opracowanie systemów logistycznych, które per saldo pozwalają zminimalizować koszty związane z zakupem nośnika zbiorczego, nakładem pracy ludzkiej potrzebnym do jego obsługi (szczególnie wobec problemów związanych z pozyskaniem pracowników i wzrastającymi kosztami pracy), oszczędnością przestrzeni magazynowej poprzez możliwość piętrowania, efektywnym transportem wewnętrznym i sprawnością aplikacji butelek na linii napełniającej i kompatybilnością z urządzeniami pomocniczymi (np. krzesłem wibracyjnym).

 Opcja dla każdego

Oczywistym jest, że tego rodzaju dedykowane rozwiązania muszą charakteryzować się zróżnicowanymi parametrami. Najmniejszy kontener ma pojemność 1,76 metra sześciennego, natomiast największy 12,4 metra sześciennego. W ofercie jest również wiele pojemników o pojemności dwóch, trzech, czterech, pięciu czy niespełna dziewięciu metrów sześciennych. Różnice występują również w wymiarach, nośności i wadze konstrukcji. Dzięki takiemu wyborowi, możliwe jest dopasowanie pojemnika do określonego typu butelki, sposobu jej aplikacji na linii produkcyjnej i dostępnej przestrzeni magazynowej. Specjaliści ELKOM TRADE chętnie podejmują wyzwania związane z modyfikacją, a często projektowaniem i konstruowaniem rozwiązania pod konkretne, nierzadko specyficzne potrzeby.

Warianty i możliwości

Dopasowanie kontenera wymagań każdego producenta i każdej butelki nie jest proste. Dlatego też ELKOM TRADE wyposaża swoje systemy logistyczne w szereg opcjonalnych elementów, które dodatnio wpływają na efektywność procesów. Do potrzeb indywidualnego klienta można więc przystosować wymiary danego kontenera, a także ilość i rozmieszczenie pasów podtrzymujących. Wśród dostępnych opcji znajdują się także: ocynk galwaniczny, ogniowy czy też malowanie według palety RAL. Do potrzeb klienta można również dopasować kolor i grubość plandeki PCV oraz ilość i rozmiar okien z przeźroczystego tworzywa pozwalających na bieżąco kontrolować ilość i stan produktu w pojemniku. Bardzo funkcjonalnym elementem jest także żaluzja zamykająca. Dzięki temu końcowy projekt kontenera można uznać za indywidualny, a w efekcie, spełniający najważniejsze wymagania zamawiającego. Opracowywany jest również kontener z opcją składania, która pozwoli na znaczną oszczędność miejsca na magazynie (np. poza sezonem).

Procesy logistyczne opanowane

Proces przechowywania butelek z tworzyw sztucznych, zarówno przed jak i po napełnieniu, w wielu firmach staje się wyzwaniem. Znalezienie „szytego na miarę” sposobu składowania i magazynowania butelek z tworzyw sztucznych gwarantującego optymalizacje procesów zdaje się być koniecznością. Systemom  ELKOM TRADE przeznaczonym do składowania butelek plastikowych zaufały już m. in. takie koncerny jak: L’Oreal, Henkel czy Alpla.

 

 

 

 

 

OPTYMALIZACJA PROCESU ZARZĄDZANIA FLOTĄ OPAKOWAŃ ROTUJĄCYCH

 

 1. PRZESŁANKI DO PODJĘCIA PROJEKTU.

Elkom Trade S.A. to dostawca rozwiązań logistycznych optymalizujących proces zarządzania procesami, a w szczególności kwestią składowania, magazynowania i obiegu towaru przy zastosowaniu opakowań rotujących. Staramy się zawsze wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klienta, wsłuchiwać się w jego potrzeby i proponować optymalne koncepcje.

Zarządzanie flotą secondary packaging niesie ze sobą szereg problematycznych zagadnień związanych z finansowaniem, obsługą oraz ekonomiką, a w szczególności:

 1. Problemy ekonomiki i zarządzania flotą opakowań:

a) pozyskanie środków na inwestycję w opakowania

„Drugie opakowanie” to w przypadku systemów oferowanych przez Elkom Trade produkt trwały, „długowieczny” i wykonany z najlepszych materiałów. Jego immanentną cechą jest jednakże kosztochłonność na etapie zakupu floty. Koszty jej finansowania ulegają jednak optymalizacji w wyniku blisko 10-letniego użytkowaniu opakowań rotujących.

b) konieczność nauki kultury pracy z nowych opakowaniem w tym koszty szkoleń

Każde nowe rozwiązanie niesie ze sobą wyzwanie związane z poznaniem specyfiki pracy z nim. Nie od razu pozytywne efekty są zauważalne. Oprócz zaangażowania finansowego trzeba liczyć się z czasochłonnym procesem nauki sposobu pracy z „secondary packaging”.

c) koszty utrzymania – składowania, serwisu i obsługi (zaangażowanie zasobów ludzkich, system informatyczny)

Aby wielorazowe opakowanie wtórne służyło przez jak najdłuższy okres, należy stale dbać o jego stan: składować w przystosowanym do tego celu miejscu, serwisować (usuwać zabrudzenia, naprawiać, niwelować ubytki powłoki ochronnej) oraz odpowiednio się z nim obchodzić unikając generowania uszkodzeń wynikających z niewłaściwej obsługi.

d) kontrola i sprawne zarządzanie rotacją nośników

To niezbędny element pozwalający opanować proces. Wymaga on dużego zaangażowania zasobów przedsiębiorstwa: kapitału, pracy i technologii.

e) szybkie reagowanie na zwiększone zapotrzebowanie rynku w sezonie

Piki sezonowe są zawsze problematyczne dla organizacji. Fluktuacje te oraz zmienny ich poziom uniemożliwiają, bądź czynią bardzo trudnym oszacowanie poziomu zapotrzebowania na nośniki logistyczne. Trudności te bezpośrednio przekładają się na zdolność zaspokajania przez przedsiębiorstwo potrzeb odbiorców.

f) niska trwałość i wytrzymałość niektórych typów opakowań

Prostym przykładem jest opakowanie kartonowe typu oktabina vs. metalowy pojemnik siatkowy. Trwałość kontenerów z drutu pozostawia w tyle produkty z kartonu. Oktabiny ulegają zniszczeniu znacznie szybciej niż pojemniki statkowe.

g) wysokie per saldo koszty opakowań jednorazowych/kartonowych

Chociaż jednorazowy koszt zakupu opakowań kartonowych jest znacznie niższy niż zakup floty pojemników siatkowych, to jednak w długim okresie kapitał zaangażowany na zakup trwałych nośników jest inwestycją w środki trwałe, zaś zakup opakowań kartonowych jest wydatkiem. Sumując koszty przez okres 10 lat, czyli okres użytkowania pojemnika siatkowego, kalkulacja jest korzystniejsza dla opakowania wielorazowego użytku.

 1. Efektywne wykorzystanie floty nośników.

Prowadząc badania potrzeb klienta Elkom Trade S.A. obserwuje zjawisko nieefektywnego wykorzystania dostępnych nośników. Związane jest to z poniższymi czynnikami:

a) problemem z ilościowym określeniem pełnego zapotrzebowania na opakowania (magazyn, produkcja, w transporcie, u klienta, bufor bezpieczeństwa, piki sezonowe)

b) zgubieniem lub brakiem informacji o lokalizacji opakowania, zniszczeniem, nieterminowym zwrotem opakowania (przetrzymanie przez klienta)

c) zwrotem niewłaściwego lub uszkodzonego nośnika

d) ograniczoną funkcjonalnością opakowania (brak możliwości składania, sztaplowania, ekonomicznego transportu wewnętrznego i zewnętrznego)

e) nierozpoznanymi kosztami rotacji opakowań (nieokreślone, zmienne, wysokie)

 

 1. Serwis jako istotny element procesu zarządzania nośnikami.

Metalowe opakowania rotujące odznaczają się długowiecznością. Blisko 10 letni średni okres użytkowania pojemników, składowanie w trudnych warunkach atmosferycznych, nieumiejętna obsługa oraz uszkodzenia mechaniczne powodują, że konieczna staje się ich naprawa, renowacja oraz mycie. Od długiego już czasu odbiorcy systemów logistycznych Elkom Trade S.A zwracają uwagę na aspekt utrzymania pojemników w stanie umożliwiającym dalsze korzystanie z nich. Nie bez znaczenia jest fakt, że zakup floty jest sporą inwestycją dla firmy. Dbałość o kosztowne wyposażenie (często też pojemniki to środki trwałe) staje się palącym problemem. Wizja kolejnej dużej inwestycji we flotę z racji zużycia starej stanowi wystarczający motywator do zastanowienia się nad opcją serwisu. Przy założeniu prawidłowego użytkowania pojemników potrzeba ich serwisowania pojawia się maksymalnie po ok. 8 latach. Dotyczy ona zazwyczaj wymiany zużytych plastikowych płyt kanalikowych, które funkcjonują jako wypełnienie pojemnika. Znacznym problemem staje się czystość nośnika. Pojawiają się naturalne zabrudzenia (kurz, błoto), w kontenerach siatkowych dają się zauważyć również resztki produktów z uszkodzonych opakowań pierwotnych (substancje organiczne). W wyniku składowania i magazynowania w niesprzyjających warunkach atmosferycznych pojawia się korozja i ubytki powłoki ochronnej.

 

Remedium na powyższe problemy jest oferta serwisowa Elkom Trade S.A. obejmująca następujące usługi:

- wymiana płyt wypełniających typu PP

- naprawa uszkodzeń mechanicznych konstrukcji – prostowanie ścian, spawanie elementów konstrukcyjnych

- renowacja powłoki galwanicznej (ponowne cynkowanie galwaniczne)

- mycie pojemników przy użyciu automatycznej linii myjącej

Automatyczna myjnia pojemników to nowatorskie urządzenie będące wynikiem ponad dwuletniej pracy nad projektem. Urządzenie bardzo dokładnie usuwa zabrudzenia z powierzchni pojemnika.  Myjnie projektu konkurencyjnych firm nie są tak precyzyjne w usuwaniu zabrudzeń i działają na zasadzie płuczki. Wysoka jakość oferowanej przez Elkom Trade usługi  wynika z nowoczesnej technologii procesu mycia pojemników. Technologia ta obejmuje nie tylko prowadzenie procesu przy użyciu urządzeń zawierających innowacyjne rozwiązania w zakresie rozprowadzania cieczy, ale również oparta jest na odpowiednio zmodyfikowanych, ekologicznych środkach myjących.

 

 1. Radiowa identyfikacja nośnika jako element kontroli przepływu nośników.

Rozwiązania logistyczne oferowane przez Elkom Trade S.A. mogą być wyposażone w system RFID. Identyfikacja radiowa pozwala na uniknięcie problemów z efektywnym wykorzystaniem opakowań (pkt. I.  ppkt. 2). Elkom Trade jest gotowy współpracować klientami przy wdrożeniu tego rozwiązania.

 

   II. CELE PROJEKTU.

Elkom Trade S.A. jako ekspert w dziedzinie opracowywania optymalnych rozwiązań logistycznych koncentruje się na wdrożeniu kompleksowego zarządzania opakowaniami wtórnymi w magazynie klienta.

Do celów pośrednich tego działania możemy zaliczyć:

 1. Opracowanie optymalnego nośnika logistycznego odpowiadającego potrzebom klienta.
 2. Optymalizacja kosztów (zakupu floty i jej obsługi).
 3. Usprawnienie obiegu opakowań wtórnych pomiędzy klientem a integratorami łańcucha dostaw.
 4. Optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej oraz załadowczej.
 5. Wdrożenie usług serwisowych w celu przedłużenia żywotności zakupionej przez klienta floty.

   III. ZAKRES PRAC/ ETAPY PROJEKTU.

Proces zarządzania opakowaniami wtórnymi składa się z poniższych etapów:

 1. Opracowanie koncepcji optymalnego nośnika i jego testowanie.
 2. Produkcja.
 3. Dostawa do odbiorcy bezpośredniego (klienta A) i/lub dostawa do klienta B – odbiorcy klienta A.
 4. Serwis.
 5. Utylizacja nośnika.

   IV. METODYKA.

W Elkom Trade wypracowaliśmy system zarządzania projektami oparty na międzynarodowych standardach. Jest to tradycyjne kaskadowe zrządzanie projektem poprzez:

- nacisk na precyzyjne ustalenie celów

- kontrolę i przewidywanie działania (kroki projektowe/kamienie milowe)

- jasną, dostępną i aktualną dokumentację

 

Opisywany projekt definiuje i zamyka cały wachlarz aktywności, jakie podejmuje Elkom Trade S.A.. W związku z tym podzielony on został na kilka rozłożonych w czasie mniejszych projektów. Elkom Trade S.A od 2016 r. realizuje proces dla  międzynarodowych firm: dwóch producentów preform PET oraz jednego producenta zamknięć plastikowych.

Obecnie współpraca z ww. firmami obejmuje:

a) badanie potrzeb klienta i opracowanie koncepcji optymalnego nośnika

b) produkcję

c) dostawę do klienta

d) serwis – naprawę elementów konstrukcyjnych poprzez prostowanie i spawanie, regenerację powłoki galwanicznej oraz mycie na myjni automatycznej.

W Elkom Trade pracujemy na bazie kart projektów. Prace nadzorowane są przez wyznaczonego  Project Managera. Pozwala to na precyzyjne zdefiniowanie celów, określenie kroków milowych, dokładną kalkulację kosztów przedsięwzięcia oraz stałą kontrolę realizacji projektu.

   V. PRZEWIDYWANE EFEKTY.

Poniżej przedstawiamy case study porównujące koszt zarządzania opakowaniem bezzwrotnym (oktabina) vs. koszt zarządzania opakowaniem rotującym.

Przewagi kosztowe pojemników siatkowych w przeliczeniu na sztukę vs. opakowania jednorazowe/kartonowe ujęte są w poniższej tabeli:

 

KOSZTY/OPAKOWANIA OKTABINA POJEMINIK SIATKOWY
Koszt rotacji* 10,00 zł 2,80 zł
Koszt przygotowania nośnika do użycia** 0,24 zł 0,11 zł
Mycie, naprawa 0 10,30 zł
Koszt transportu*** 48,46 zł 31,15 zł
Wykorzystanie miejsca magazynowego/ 1m2**** 4,17 zł 2,50 zł
RAZEM KOSZT ZARZĄDZANIA 62,87 zł 46,86 zł

 

*przyjęto 5 rotacji dla oktabiny i 150 rotacji dla pojemnika siatkowego. Koszt rotacji oktabiny został obliczony poprzez podzielenie średniego kosztu zakupu oktabiny (50 zł) przez 5 rotacji. Koszt rotacji pojemnika siatkowego obliczony został poprzez podzielenie średniego kosztu zakupu pojemnika w kwocie 420,00 zł przez 150 rotacji.

**przyjęto 0,5 minuty czasu pracy pracownika na rozłożenie pojemnika siatkowego i dwukrotnie większy czas na przygotowanie oktabiny do użycia. Kalkulacja oparta o pensję minimalną brutto z kosztami pracodawcy.

***do kalkulacji przyjęto promień odległości do 300 km. Przybliżony koszt transportu na tę odległość w wysokości 1260,00 zł dla 52 wypełnionych produktem oktabin lub pojemników siatkowych do odbiorcy wynosi 24,23 zł/ szt. w jedną stronę. Powrotny transport oktabin wynosi również 24,23 zł/ szt., gdyż użytych kartonów nie składa się do transportu. Transport powrotny pojemników siatkowych zabiera 182 złożone nośniki, co obniża koszty transportu powrotnego do kwoty 6,92 zł./szt.

****koszt użytkowania 1m2 magazynu średnio 12,50 zł dzielony jest na 3 w przypadku oktabin przy piętrowaniu 2/1, natomiast w przypadku pojemników siatkowych dzielony jest na 5 przy sztaplowaniu 4/1.

 

Nasi partnerzy biznesowi wyraźnie odczuli korzyści finansowe związane z rozszerzeniem działalności Elkom Trade o usługi doradcze oraz serwis. Pozwoliło to na oszczędności związane z:

- wykorzystaniem dostępnej powierzchni magazynowej wskutek zaprojektowania funkcjonalnego nośnika

- usprawnieniem obsługi opakowań rotacyjnych

- mniejszymi kosztami zakupu opakowań w związku z przejściem na trwałe secondary packaging

- uruchomieniem kompleksowych usług serwisowych pozwalających regenerować posiadana flotę przy zminimalizowanej potrzebie uzupełniania ilości

Docelowo proces zarządzania nośnikami doprowadzić ma do przejęcia przez Elkom Trade S.A. zarządzania opakowaniami rotującymi poprzez pełny outsourcing procesu logistycznego.

Poniżej przykładowy schemat funkcjonowania takiego procesu:

Kolejna fazą projektu będzie wyposażanie systemów logistycznych Elkom trade S.A w etykiety RFID, które wespół z urządzeniami komplementarnymi usprawnią obieg i kontrolę przepływu towarów w nośnikach pomiędzy uczestnikami łańcucha dostaw oraz umożliwią optymalne gospodarowanie zapasami.

Przy tak dopracowanym systemie nasi partnerzy mogą rozważać odchodzenie od samodzielnego zarządzania procesem logistycznym, co spowoduje dalsze obniżanie kosztów funkcjonowania poprzez:

- oszczędność powierzchni magazynowej

- znacznie mniejsze koszty zatrudnienia

- zoptymalizowane koszty zarządzania procesem

 

Biblioteka mediów

"If there is a goal, the way will be found"
Andrzej Sapkowski

One of the main problems of the logistics and storage field is the packaging management.
The challenge is:
- raising expenditures on packaging
- learning the culture of working with new packaging
- packaging maintenance costs - storage, service and maintenance (human resource involvement, IT system)
- problems with the control of packaging rotation and its efficiency
- rapid response to increased demand in the high season
- low durability of packaging
- high (per-balance) costs of disposable packaging

 1. Packaging management - issues.Companies have difficulties to determine the full amount of packaging needed in production, storage, transportation, in customer’s plant and at the peak of the season. It often happens that the secondary packaging is lost, destroyed and the recipient holds it too long or returns wrong/damaged packaging. The functional limitations of packaging are: the lack of stacking and folding possibility and economics of internal and external transport. The cost of rotating of the packaging fleet is often unrated.

...czytaj dalej Modern logistics solutions by Elkom Trade S.A.

 

„Jeśli cel przyświeca, sposób musi się znaleźć”

Andrzej Sapkowski

Jednym z głównych problemów dotyczącym obszaru logistyki i magazynowania jest zarządzanie flotą opakowań wtórnych (second packaging).

Wyzwaniem są następujące kwestie:

- pozyskanie środków na inwestycje w opakowania

- nauka kultury pracy z nowymi opakowaniami

- koszty utrzymania floty opakowań – składowanie, serwis i obsługa (tj. zaangażowanie zasobów
ludzkich, system informatyczny)

- problemy z kontrolą i sprawnym zarządzaniem rotacją nośników/opakowań

- szybkie reagowanie na zwiększone zapotrzebowanie rynku w sezonie

- niska trwałość i wytrzymałość opakowań

- wysokie per saldo koszty opakowań jednorazowych

 1. Zarządzanie opakowaniami – problemy.

 

Trudność sprawia przedsiębiorstwom dokładne określenie pełnego zapotrzebowania na ilość potrzebnych opakowań w obszarze produkcji, magazynu, nośników w transporcie, u klienta, zapewnienie bufora bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie potrzeb w szczycie sezonu. Często zdarza się, że opakowania wtórne ulegają zagubieniu, zniszczeniu, a odbiorcy przetrzymują nośnik bądź zwracają niewłaściwe lub uszkodzone opakowanie. Nierzadko ograniczeniem funkcjonalnym opakowania jest brak możliwości składania, sztaplowania oraz ekonomicznego transportu wewnętrznego
i zewnętrznego. Nieoszacowane pozostają często koszty rotacji floty opakowań. ...czytaj dalej Nowoczesne rozwiązania logistyczne Elkom Trade S.A.

 1. Jaglarz1, K. Marszalek2 B. Jarzabek3, R. Duraj4 and I. Noor5 AK Arof5 N. Wolska6 and B. Sahraoui7

1,6Cracow University of Technology, Faculty of Mechanics M2, Al. Jana Pawła I37,31-864 Cracow, Poland

2AGH University of Science and Technology, Mickiewicza av.30, 30-059 Cracow, Poland

3Institute of Physics, Cracow University of Technology, ul. Podchorazych 1,  30‑084 Cracow, Poland

4Centre of Polimer Material PAN 41-819 Zabrze ul. M. Curie-Skłodowskiej 34 Poland

5University of  Malaya, Ionic center, Dept Phys, Dept Phys, Kuala Lumpur 50603, Malaysia

6Elkom Trade S. A. Targowa 21 street, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

7LUNAM Université, Université d’Angers, CNRS UMR 6200, Laboratoire MOLTECH-Anjou, 2 bd Lavoisier, 49045 Angers cedex, France

Abstract

Thin polymer films are currently under intensive investigation owing to their promising optical and electrical properties. The roughness and refractive index variation in a film, and also  presence of unwanted molecular inclusions  in bulk created during film formation may lead to incoherent light scattering. Therefore the analysis of thin film optical spectra becomes more complicated. The aim of this work is presentation of light scattering phenomena occurring in polymer layer. They can be described by the Fresnel model for specular reflectance and as well Rayleigh,  Debye and scalar theories of light scattering for non-directional reflection from a diffusive film. Furthermore, the optical methods based on combined spectro-goniometric measurements have been presented.

These investigations allow determining many important parameters as: optical constants, films thickness and their surface roughness and also optical scattering coefficients diffusive layers.

Keywords: elastic light scattering, spectroscopic ellipsometry diffusive reflectance and transmittance

 1. Introduction

The description of optical phenomena in most thin film in general is commonly limited to presentation of interference effect occurring in layers [1,2]. Using Fresnel theory we are able to determine film thickness and as well their optical constants. In these studies one utilizes specular parts of reflected from or transmitted by film. The complex refractive index and film thickness of thin films may be effectively determined by the use of ellipsometric method [3]. Ellipsometry uses the light of known polarization incident on the studied film and detects the polarization state of the reflected light. Incident light is usually linearly polarized and the reflected light has elliptical polarization. Spectroscopic ellipsometry directly determines two angles Ψ and Δ, with:

image001                                                          (1)

where Ψ represents the angle determined from the amplitude ratio between p- and s- polarizations and Δ is the phase shift between the polarized waves. rp and rs are the complex Fresnel reflection coefficients for p- and s- polarizations, respectively. Knowledge of ellipsometric angles allows us to determine dispersion of the refractive index n and the extinction coefficient k of the films.

The ellipsometry may be applied when most of reflected and transmitted radiation is coherent. Such condition is done in broad variety of homogenous flat layers, typical in inorganic coatings. In polymer films one may appear other phenomena related to non-coherent and non-specular light scattering. They result mostly from variation of refractive index in bulk material. It may result from non-regular distribution of polymer chains in films [4, 5]. As well in the layer may occur small scattering centers responsible for Rayleigh scattering. As representative samples in order to demonstrate light scattering phenomena the polyazomethine (PPI) thin films have been chosen. The PPI layers are important materials to obtain organic LED’s devices [6].

...czytaj dalej Elastic scattering phenomena in thin polymer layers

 1. Karakayaa, A. Karakasb, M. Taserb, N. Wolskac, AK Arofd and B. Sahraouie

 

aDepartment of Energy Systems, Faculty of Engineering & Architecture, Sinop University, Sinop 57000, Turkey

bSelcuk University, Faculty of Sciences, Department of Physics, Campus 42049, Konya, Turkey

cElkom Trade S. A. Targowa 21 street, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski; and Mechanical Department, Cracow Uniwersity of Technology, Jana Pawla II 37 street, 31-867 Cracow, Poalnd

dUniversity of Malaya, Ionic center ,Physics Dept, Kuala Lumpur 50603, Malaysia

eLUNAM Université, Université d’Angers, CNRS UMR 6200, Laboratoire MOLTECH-Anjou, 2 bd Lavoisier, 49045 Angers cedex, France

Abstract

Due to the connecting one π-conjugated group with the two backside donor and acceptor groups, anionic 3-dicyanomethylen-5,5-dimethyle-1-[2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl)]-cyclohexene (1) might possess nonlinear optical (NLO) properties. To estimate the potential for second-order NLO behaviour; the electric dipole moments (µ) and dispersion-free dipole polarizabilities (α) and first hyperpolarizabilities (β) have been determined by density functional theory (DFT) at B3LYP/6-31++G(d, p) level. Quantum mechanical calculations using time-dependent Hartree-Fock (TDHF) procedure have been utilized to evaluate frequency-dependent α, β and second-order susceptibilities (χ(2)) of 1. The one-photon absorption (OPA) characterization of 1 has been theoretically obtained by means of configuration interaction (CI) with 6-31G basis set. Our theoretical results on the maximum OPA wavelength, second-order susceptibilities and corresponding microscopic NLO responses are accorded with the previous experimental observations of the investigated compound. The highest occupied molecular orbitals (HOMO), the lowest unoccupied molecular orbitals (LUMO) and the HOMO-LUMO band gaps for 1 have been also examined by DFT/B3LYP method.

Keywords: First hyperpolarizability; dipole polarizability; second-order susceptibility; one-photon absorption; time-dependent Hartree-Fock; density functional theory.     

...czytaj dalej Computations of second-order hyperpolarizabilities and susceptibilities and comparisons with corresponding experimental data of anionic 3-dicyanomethylen-5,5-dimethyle-1-[2-(4- hydroxyphenyl)ethenyl)]-cyclohexene

Natalia Wolska*1,2

Janusz Jaglarz*2

Janusz Szewczenko*3

*Corresponding author: nwolska@elkomtrade.eu
1 Elkom Trade S.A., ul. Targowa 21, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Poland

2 Cracow University of Technology, Faculty of Mechanics M2, Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Cracow, Poland
3Department of Biomaterials and Medical Devices Engineering, Faculty of Biomedical Engineering, Silesian University of Technology, ul. Konarskiego 18a, 44-100 Gliwice, Poland

Niestandardowe metody optyczne w badaniach powierzchni elektrochemicznie spasywowanego stopu Ti6Al7Nb.

Celem pracy jest przedstawienie możliwości zastosowania metod optycznychdo wyznaczenia parametrów topograficznych powierzchni stopu Ti przed i po procesie pasywacji, jak również określenie wpływu wstępnych obróbek modyfikujących powierzchnie stopu na grubość tworzonych warstw pasywnych. Zastosowana w niniejszej pracy metodyka pomiarowa, wykorzystująca klasyczne i niestandardowe techniki badań optycznych, pozwoliła na wyznaczenie grubości warstw, chropowatość, długość autokorelacyjną i inne parametry statystyczne opisujące topografię powierzchni. Zaletą przedstawionychniestandardowych technik jest ich nie-inwazyjność i bezkontaktowość.

 

Non-standard optical techniques used in the studies of electrochemically passivated Ti6Al7Nb alloy.

The aim of this work is presentation of optical techniques applied for the measurements of topographic parameters of Tialloy before and after itspassivation, as well as determination of the influence of pre-treatment methods on the thickness of passive films. The applied methodology is non destructive and it includes standard and non-standard optical techniques to determine the thickness, roughness, autocorrelation length and other statistic parameters of film. Advantage of presented non-standard techniques is their non-destructive and non-invasive character.

...czytaj dalej Niestandardowe metody optyczne w badaniach powierzchni elektrochemicznie spasywowanego stopu Ti6Al7Nb.

1

Konstanty Marszałek1, Natalia Wolska2 Janusz Jaglarz2

2AGH University of Science and Technology, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Cracow

Cracow University of Technology, Faculty of Mechanics M2, Al. Jana Pawła I37,31-864 Cracow, Poland

Abstract:

The work presents an employment of two scanning optical techniques i.e. optical profilometry (OP) and angle resolved scattering (ARS) method. The first measures the reflected light from a film scanned upon the surface, while the seconds takes light intensity upon the angle of scattered radiation. The ARS and OP studies, being complementary to the atomic force microscopy (AFM) allow to get information about  surface topography.  Scattered radiation measured by ARS and  OP is a function of heights and slopes of microfacets. The analysis of images allows to determine the most important statistic surface parameters, like roughness, height distribution and autocorrelation length, in long spatial wavelength range by the determination of power spectral density (PSD) function. The fast Fourier transform  (FFT) of ARS and OP images allow to find the distribution of surface features in the inverse space, such as periodicity and  anisotropy. In this paper  the results obtained for  porous SiO2,  SiO2-TiO2, blends, TiN and polymer thin films  have been presented. The paper demonstrates the usefulness of the ARS and optical profilometry for the surface and volume thin film inspection.

PACS Index: 78.35+c, 78.68+m, 78.66.Jg

...czytaj dalej Angle resolved scattering combined with optical profilometry as tools in thin films and surface survey